نقدی بر روش شناسی لوکاچ در تاریخ و آگاهی طبقاتی
06 ژوئن 2021
نقدی بر روش شناسی لوکاچ در تاریخ و آگاهی طبقاتی مجید صالحی فایل پی دی اف:نقدی…
نسبت دین پوزیتیو و سیاست در اندیشه هگل جوان
12 فوریه 2021
نسبت دین پوزیتیو[۱] و سیاست در اندیشه هگل جوان نویسنده: بهزاد کورشیان   فایل پی دی…
لـوکـاچ، شـرح حـال و رئـالـیـسـمـش
10 مارس 2020
لـوکـاچ، شـرح حـال و رئـالـیـسـمـش نویسنده: توفان آراز  فایل پی دی اف:لوکاچ،شرح حال و رئالیسمش دیـکـتـاتـوری…
درباره والتر بنیامین
24 ژوئن 2019
درباره والتر بنیامین[۱] گئورگ لوکاچ شروین طاهری فایل پی دی اف:درباره والتر بنیامین هدف ما در…
هستی شناسی انتقادی لوکاچ و رئالیسم انتقادی
12 آوریل 2019
هستی شناسی انتقادی لوکاچ و رئالیسم انتقادی[۱] ماریو دوایر- ژوآ لئوناردو مدیروس[۲] شروین طاهری فایل پی…
گفتگو با ارنست بلوخ
25 جولای 2018
گفتگو با ارنست بلوخ میشل لووی شروین طاهری فایل پی دی اف:گفتگو با ارنست بلوخ اشاره:…
دیالکتیک و انقلاب:تروتسکی ، لنین و لوکاچ
21 فوریه 2018
دیالکتیک و انقلاب:تروتسکی و لنین و لوکاچ نویسنده: میشل لووی    ترجمه: علی ذوالقدر فایل پی دی…
لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری
16 ژانویه 2018
لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری[۱] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف :لوکاچ و…
باز اندیشی در نظریه انتقادی مارکس
22 فوریه 2017
باز اندیشی در نظریه انتقادی مارکس[i] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف : باز…
لوکاچ و دیالکتیک : مشارکت در نظریه کنش
05 فوریه 2017
لوکاچ و دیالکتیک : مشارکت در نظریه کنش [i] استفان اریک برونر شروین طاهری پی دی…
1 2