دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان  نوشتۀ دبرا نیلز ترجمۀ هادی خردمندپور فایل پی دی اف : دشمنی افلاطون با پایدیا ـــــــــــــــــــــــــ...

کوزو اونو و مکتبش : نظریه محض درباره سرمایه داری[1] ژاک بیده شروین طاهری فایل پی دی اف : کوزو انو و مکتبش کوزو اونو[2] ( 1977 – 1897 ) در دانشگاه توکی...

اردن تا مگن‌دورف: قول دورنمات و سودای رستگاری رضا اسکندری فایل پی دی اف : اردن تا مگن‌دورف و آنگاه لوط نگاهی به اطراف انداخت و تمام دره‌ی رود اردن را...

کار و منطق انتزاعی (1) گفتگوی تیموتی برنن[1] با موشه پوستون[2] شروین طاهری فایل پی دی اف :کار و منطق انتزاعی پس از  چاپ کتاب در سال 1993 ،" زمان ، کار...

فلسفه

دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان

دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان  نوشتۀ دبرا نیلز ترجمۀ هادی خردمندپور فایل پی دی اف : دشمنی افل...

نظریه هنر

نقش انتقادی هنر: آدورنو بین آرمان­شهر و ویران­شهر

نقش انتقادی هنر: آدورنو بین آرمان­شهر و ویران­شهر* پائولو. ا. بولانوس ترجمه: مهدی قادرنژاد فایل پی دی اف : نقش...

تجسمی

“سرزمین خالی از سکنه”

"سرزمین خالی از سکنه" چیدمانی از: کریستین بولتانسکی شکوفه غفاری فایل پی دی اف : سرزمین خالی از سکنه سی تن لباس...

ادبیات

اردن تا مگن‌دورف: قول دورنمات و سودای رستگاری

اردن تا مگن‌دورف: قول دورنمات و سودای رستگاری رضا اسکندری فایل پی دی اف : اردن تا مگن‌دورف و آنگاه لوط نگاهی ب...

سینما

سینما به‌مثابه تجربه فلسفی

سینما به‌مثابه تجربه فلسفی آلن بدیو مترجم :محمد زرینه فایل پی دی اف : سینما به مثابه تجربه ای فلسفی سینما دارا...

علوم اجتماعی

رسـوایی/ احسـاس مـا از مـرگ دوسـتانمـان در شـارلـی ابـدو

رسـوایی/ احسـاس مـا از مـرگ دوسـتانمـان در شـارلـیابـدو نویسنده: میشل لووی ترجمه: جلالالدین رحیمی- مبین رحیمی...

اقتصاد سیاسی

  1. همه
کوزو اونو و مکتبش : نظریه محض درباره سرمایه داری

کوزو اونو و مکتبش : نظریه محض درباره سرمایه داری[1] ژاک بیده شروین طاهری فایل پی دی اف : کوزو انو و مکتبش کوزو...