لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری[1] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف :لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه داری دگرگونی‌های تاریخی دهه‌های اخیر جو...

بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری و نسبت آن با استبداد با نگاهی به سوگ سیاوش[i] نوشته مهدي قادرنژاد فایل پی دی اف : بازخوانی سوگ شاه ت...

والتر بنیامین و نظریه هنر هاوارد کیگیل ترجمه مردوخ پناهی فایل پی دی اف:والتر بنیامین و نظریۀ هنر پژوهش رادیکال و از جهات متعدد پیشگویانۀ والتر بنیامین...

رمانتیسیم ، مارکسیسم و مذهب در " اصل امید " ارنست بلوخ[1] نویسنده : میشل لووی ترجمه : شروین طاهری فایل پی دی اف:رومانتیسیم اصل امید[2] نوشته ارنست بلو...

فلسفه

رمانتیسیم ، مارکسیسم و مذهب در ” اصل امید ” ارنست بلوخ

رمانتیسیم ، مارکسیسم و مذهب در " اصل امید " ارنست بلوخ[1] نویسنده : میشل لووی ترجمه : شروین طاهری فایل پی دی ا...

نظریه هنر

والتر بنیامین و نظریه هنر

والتر بنیامین و نظریه هنر هاوارد کیگیل ترجمه مردوخ پناهی فایل پی دی اف:والتر بنیامین و نظریۀ هنر پژوهش رادیکال...

تجسمی

حلقه‌ی مفقوده؛ نقدی بر کارنمای هنر و قدرت

حلقه‌ی مفقوده؛ نقدی بر کارنمای هنر و قدرت جولیان استالابراس  ترجمه‌ی شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی دی اف :...

ادبیات

بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری

بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری و نسبت آن با استبداد با نگاهی به سوگ سیاوش[i] نوشته مهدي قاد...

سینما

مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ»

مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ» میشل لووی...

علوم اجتماعی

شناخت یا سنجش؛ مکتب سالامانکا و فلسفه‌ی روش در انسان‌شناسی

 شناخت یا سنجش؛ مکتب سالامانکا و فلسفه‌ی روش در انسان‌شناسی رضا اسکندری فایل پی دی اف:شناخت یا سنجش مقدمه در م...

اقتصاد سیاسی

  1. همه
لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری

لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری[1] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف :لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه...