به اندازه کافی پیش نرفته ایم گفتگو با جرمی کوربین رونان برتنشاو[1] برگردان: علی ذوالقدر- حمید ذوالقدر فایل پی دی اف:به اندازه کافی پیش نرفته ایم در ما...

از حسینیه ارشاد تا حراج تهران یادداشتی در باب هنر حکومتی فرشید رحیمی[1] فایل پی دی اف:از حسینیه ارشاد تا حراج تهران انقلاب 1357 ایران همچون بسیاریاز ا...

اسطوره‌ی هنرمند جان برجر ترجمه‌ی علی گلستانه فایل پی دی اف:اسطوره‌ی هنرمند ایده‌ی آتش را از حقیقت سوخت مجزا کنید تا به معجزه برسید، یعنی نقطه‌ی کانونی...

جان برجر: در میان چیزهای دیگر، یک مارکسیست[1] اندی مریفیلد شروین طاهری فایل پی دی اف:جان برجر،درمیان چیزهای دیگر یک مارکسیست "نظرگاه سیاسی من بخش ذاتی...

فلسفه

به اندازه کافی پیش نرفته ایم

به اندازه کافی پیش نرفته ایم گفتگو با جرمی کوربین رونان برتنشاو[1] برگردان: علی ذوالقدر- حمید ذوالقدر فایل پی...

نظریه هنر

ضد زیبایی ­شناسی (۳)

ضد زیبایی ­شناسی (3) (روس: تروتسکی) جواد کریمی فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی 3 تروتسکی: استقلال هنر – برای انق...

تجسمی

از حسینیه ارشاد تا حراج تهران

از حسینیه ارشاد تا حراج تهران یادداشتی در باب هنر حکومتی فرشید رحیمی[1] فایل پی دی اف:از حسینیه ارشاد تا حراج...

ادبیات

کوچ بنفشه‌ها و شعر معیوب

کوچ بنفشه‌ها و شعر معیوب فرزاد عظیم بیک فایل پی دی اف:کوچ بنفشه‌ها و شعر معیوب برای بسیاری از ایرانیان (و فارس...

سینما

سینمای­ کُردستان: بازیابی حافظه قومی و تاریخی از مقاومت

سینمای­ کُردستان بازیابی حافظه قومی و تاریخی از مقاومت جِنی تسیروپائولو  مبین رحیمی فایل پی دی اف:سینما و کردس...

علوم اجتماعی

وصلت  مارکس و فروید: نظریه انتقادی و روانکاوی

وصلت  مارکس و فروید: نظریه انتقادی و روانکاوی جول وایت­بوک رضا احمدی وند-زهرا نعیمی فایل پی دی اف:وصلت مارکس و...

اقتصاد سیاسی

  1. همه
به اندازه کافی پیش نرفته ایم

به اندازه کافی پیش نرفته ایم گفتگو با جرمی کوربین رونان برتنشاو[1] برگردان: علی ذوالقدر- حمید ذوالقدر فایل پی...