مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ» میشل لووی  مبین رحیمی فایل پی دی اف : مالیخولیای...

رئالیسم انتقادی و فراسویش : دیالکتیک روی باسکار[1] آلکس کالینیکوس شروین طاهری فایل پی دی اف :رئالیسم انتقادی و فراسویش در حدود بیست سال اخیر ، رئالیسم...

حافظـه و فیـلم ها / مروری بر کتاب «سینمای جهان و حافظه فرهنگی» میشل لووی مبین رحیمی فایل پی دی اف : حافظه و فیلم ها این کتاب یک مجادله شگفت انگیز در ب...

 ارنست بلوخ و تخیل آرمانی[i] نویسنده : جودیت براون مترجم : شروین طاهری فایل پی دی اف :ارنست بلوخ و تخیل آرمانی چکیده : این مقاله محل قرارگیری آنچه ارن...

فلسفه

رئالیسم انتقادی و فراسویش : دیالکتیک روی باسکار

رئالیسم انتقادی و فراسویش : دیالکتیک روی باسکار[1] آلکس کالینیکوس شروین طاهری فایل پی دی اف :رئالیسم انتقادی و...

نظریه هنر

نقش انتقادی هنر: آدورنو بین آرمان­شهر و ویران­شهر

نقش انتقادی هنر: آدورنو بین آرمان­شهر و ویران­شهر* پائولو. ا. بولانوس ترجمه: مهدی قادرنژاد فایل پی دی اف : نقش...

تجسمی

داوود امدادیان

داوود امدادیان شکوفه غفاری درختانی عظیم چون کوه، گاه در خاکستری‌های رنگی و گاه با رنگ‌هایی درخشان همچون صخره‌ه...

ادبیات

اردن تا مگن‌دورف: قول دورنمات و سودای رستگاری

اردن تا مگن‌دورف: قول دورنمات و سودای رستگاری رضا اسکندری فایل پی دی اف : اردن تا مگن‌دورف و آنگاه لوط نگاهی ب...

سینما

مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ»

مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ» میشل لووی...

علوم اجتماعی

رسـوایی/ احسـاس مـا از مـرگ دوسـتانمـان در شـارلـی ابـدو

رسـوایی/ احسـاس مـا از مـرگ دوسـتانمـان در شـارلـیابـدو نویسنده: میشل لووی ترجمه: جلالالدین رحیمی- مبین رحیمی...

اقتصاد سیاسی

  1. همه
کوزو اونو و مکتبش : نظریه محض درباره سرمایه داری

کوزو اونو و مکتبش : نظریه محض درباره سرمایه داری[1] ژاک بیده شروین طاهری فایل پی دی اف : کوزو انو و مکتبش کوزو...