حلقه‌ی مفقوده؛ نقدی بر کارنمای هنر و قدرت جولیان استالابراس  ترجمه‌ی شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی دی اف :حلقه‌ی مفقوده کارنماهای هنری شورای اروپا...

یادداشت افتتاحیه‌ی نخستین کنگره‌ی بین‌المللی پژوهش‌های کیفی نورمن کی. دنزین رضا اسکندری فایل پی دی اف :یادداشت افتتاحیه توضیح مترجم: متن حاضر، یادداشت...

بازاندیشیِ سرمایه در پرتوِ گروندریسه موشه پوستون  محمدرضا مهدوی‌فر فایل پی دی اف :بازاندیشی سرمایه در پرتو گروندریسه نظریه‌ی انتقادیِ اجتماعی و جهانِ...

تصویرهای نمادی؛ راهنمای کاربر  جولیان استالابراس  مترجمان: شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی ی اف :تصویرهای نمادی تاریخ هنر، در چرخه‌ای که حالا خسته‌ک...

فلسفه

یادداشت افتتاحیه‌ی نخستین کنگره‌ی بین‌المللی پژوهش‌های کیفی

یادداشت افتتاحیه‌ی نخستین کنگره‌ی بین‌المللی پژوهش‌های کیفی نورمن کی. دنزین رضا اسکندری فایل پی دی اف :یادداشت...

نظریه هنر

تصویرهای نمادی؛ راهنمای کاربر

تصویرهای نمادی؛ راهنمای کاربر  جولیان استالابراس  مترجمان: شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی ی اف :تصویرهای نم...

تجسمی

حلقه‌ی مفقوده؛ نقدی بر کارنمای هنر و قدرت

حلقه‌ی مفقوده؛ نقدی بر کارنمای هنر و قدرت جولیان استالابراس  ترجمه‌ی شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی دی اف :...

ادبیات

اردن تا مگن‌دورف: قول دورنمات و سودای رستگاری

اردن تا مگن‌دورف: قول دورنمات و سودای رستگاری رضا اسکندری فایل پی دی اف : اردن تا مگن‌دورف و آنگاه لوط نگاهی ب...

سینما

مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ»

مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ» میشل لووی...

علوم اجتماعی

رسـوایی/ احسـاس مـا از مـرگ دوسـتانمـان در شـارلـی ابـدو

رسـوایی/ احسـاس مـا از مـرگ دوسـتانمـان در شـارلـیابـدو نویسنده: میشل لووی ترجمه: جلالالدین رحیمی- مبین رحیمی...

اقتصاد سیاسی

  1. همه
بازاندیشیِ سرمایه در پرتوِ گروندریسه

بازاندیشیِ سرمایه در پرتوِ گروندریسه موشه پوستون  محمدرضا مهدوی‌فر فایل پی دی اف :بازاندیشی سرمایه در پرتو گرو...