مارکس و انگلس و شیمــیدان ســـرخ مـیـــراثِ از یاد رفــــتـۀ کارل شـــؤرلمــر ایان  آنـگــــس تـرجــــمۀ هادی خـــردمـــنـدپـــور فایل پی دی اف:مارکس...

موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه نوشته: کارول دانکن و آلن والاش ترجمه: مهدی قادرنژاد فایل پی دی اف :موزه هنر مدرن...

دیالکتیک و انقلاب:تروتسکی ، لنین و لوکاچ نویسنده: میشل لووی     علی ذوالقدر فایل پی دی اف:دیالکتیک و انقلاب تروتسکی،لنین و لوکاچ به نظر می‌رسد بین روش...

رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس گردآوری و تدوین: م. صالحی[1] فایل پی دی اف :رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پر...

فلسفه

مارکس و انگلس و شیمیدان سرخ

مارکس و انگلس و شیمــیدان ســـرخ مـیـــراثِ از یاد رفــــتـۀ کارل شـــؤرلمــر ایان  آنـگــــس تـرجــــمۀ هادی...

نظریه هنر

موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه

موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه نوشته: کارول دانکن و آلن والاش ترجمه: مه...

تجسمی

حلقه‌ی مفقوده؛ نقدی بر کارنمای هنر و قدرت

حلقه‌ی مفقوده؛ نقدی بر کارنمای هنر و قدرت جولیان استالابراس  ترجمه‌ی شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی دی اف :...

ادبیات

بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری

بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری و نسبت آن با استبداد با نگاهی به سوگ سیاوش[i] نوشته مهدي قاد...

سینما

مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ»

مالیخولیای چپ: یک عصیان روئیت ناپذیر در سینما مروری بر کتاب «مالیخولیای چپ: مارکسیسم، حافظه و تاریخ» میشل لووی...

علوم اجتماعی

شناخت یا سنجش؛ مکتب سالامانکا و فلسفه‌ی روش در انسان‌شناسی

 شناخت یا سنجش؛ مکتب سالامانکا و فلسفه‌ی روش در انسان‌شناسی رضا اسکندری فایل پی دی اف:شناخت یا سنجش مقدمه در م...

اقتصاد سیاسی

  1. همه
لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری

لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری[1] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف :لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه...