پلخانف
  • ضد زیبایی شناسی(۲)

    ضدزیبایی شناسی(2) (روس: بلینسکی، چرنیشفسکی و پلخانف ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زیبایی شن ...

    ضدزیبایی شناسی(2) (روس: بلینسکی، چرنیشفسکی و پلخانف ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی 2 شاعر دیگر نمی­ تواند در دنیای رویاهای خویش به سر برد؛  او از این پس شهروند دیار واقعیت خو ...

    بیشتر بخوانید