وینسنت ون گوک
  • اسطوره‌ی هنرمند

    اسطوره‌ی هنرمند جان برجر ترجمه‌ی علی گلستانه فایل پی دی اف:اسطوره‌ی هنرمند ایده‌ی آتش را از حقیقت سوخت مج ...

    اسطوره‌ی هنرمند جان برجر ترجمه‌ی علی گلستانه فایل پی دی اف:اسطوره‌ی هنرمند ایده‌ی آتش را از حقیقت سوخت مجزا کنید تا به معجزه برسید، یعنی نقطه‌ی کانونیِ هزار و یک جور خرافات. اگر زندگی هنرمند مدرن را ه ...

    بیشتر بخوانید