هاینریش هاینه
  • دو شعر از هاینه

    من به بهشت باور ندارم Ich glaub nicht an den Himmel هاینریش هاینه برگردان : فرشاد نوروزی   من به بهش ...

    من به بهشت باور ندارم Ich glaub nicht an den Himmel هاینریش هاینه برگردان : فرشاد نوروزی   من به بهشت موعود کشیشان مقدس نما باور ندارم من فقط به چشمان تو مؤمن هستم، که نور آسمانی ام هستند.   ...

    بیشتر بخوانید