مارکسیسم روسی
 • ضد زیبایی ­شناسی (۳)

  ضد زیبایی ­شناسی (3) (روس: تروتسکی) جواد کریمی فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی 3 تروتسکی: استقلال هنر – برا ...

  ضد زیبایی ­شناسی (3) (روس: تروتسکی) جواد کریمی فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی 3 تروتسکی: استقلال هنر – برای انقلاب. انقلاب – برای آزادی کامل هنر! (از مقاله مانیفست: به سوی یک انقلاب آزاد هنری) ارگانیسم ...

  بیشتر بخوانید
 • ضد زیبایی شناسی(۲)

  ضدزیبایی شناسی(2) (روس: بلینسکی، چرنیشفسکی و پلخانف ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زیبایی شن ...

  ضدزیبایی شناسی(2) (روس: بلینسکی، چرنیشفسکی و پلخانف ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی 2 شاعر دیگر نمی­ تواند در دنیای رویاهای خویش به سر برد؛  او از این پس شهروند دیار واقعیت خو ...

  بیشتر بخوانید