سال نو
  • من از سال نو متنفرم

    من از سال نو متنفرم آنتونیو گرامشی شروین طاهری ( این متن پیش‌تر و چندین بار توسط دیگر رفقا ترجمه‌شده است. ...

    من از سال نو متنفرم آنتونیو گرامشی شروین طاهری ( این متن پیش‌تر و چندین بار توسط دیگر رفقا ترجمه‌شده است. علت ترجمه مجدد آن "یادآوری" مسئله‌ای است که گرامشی در این متن طرح می‌کند.) این متن در سال 1916 ...

    بیشتر بخوانید