دیوید هاکنی
  • صنعت هاکنی

    صنعت هاکنی  نوشته‌ی جولیان استالابراس  ترجمه‌ی علی گلستانه متن پی دی ام را از اینجا دانلود کنید : صنعت ها ...

    صنعت هاکنی  نوشته‌ی جولیان استالابراس  ترجمه‌ی علی گلستانه متن پی دی ام را از اینجا دانلود کنید : صنعت هاکنی نخست بیرون آکادمی سلطنتی صف طولانی مردمی را می‌بینید که خیسِ باران منتظر دیدن آخرین کارنمای ...

    بیشتر بخوانید