خیابان یک طرفه
  • فلسفه همچون شادخانه

    فلسفه همچون شادخانه[i] ارنست بلوخ شروین طاهری هرزمان که یک شادخانه[1] آشکار می شود ، ما از اینکه به دیدار ...

    فلسفه همچون شادخانه[i] ارنست بلوخ شروین طاهری هرزمان که یک شادخانه[1] آشکار می شود ، ما از اینکه به دیدارش بشتابیم سر از پا نمی شناسیم – بعد ، در یک لحظه با اشاره خطای چیزی برمی خوریم ، دقیقه ای بعد چ ...

    بیشتر بخوانید