جواد کریمی
 • ضد زیبایی ­شناسی (۳)

  ضد زیبایی ­شناسی (3) (روس: تروتسکی) جواد کریمی فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی 3 تروتسکی: استقلال هنر – برا ...

  ضد زیبایی ­شناسی (3) (روس: تروتسکی) جواد کریمی فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی 3 تروتسکی: استقلال هنر – برای انقلاب. انقلاب – برای آزادی کامل هنر! (از مقاله مانیفست: به سوی یک انقلاب آزاد هنری) ارگانیسم ...

  بیشتر بخوانید
 • ضد زیبایی شناسی(۲)

  ضدزیبایی شناسی(2) (روس: بلینسکی، چرنیشفسکی و پلخانف ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زیبایی شن ...

  ضدزیبایی شناسی(2) (روس: بلینسکی، چرنیشفسکی و پلخانف ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی 2 شاعر دیگر نمی­ تواند در دنیای رویاهای خویش به سر برد؛  او از این پس شهروند دیار واقعیت خو ...

  بیشتر بخوانید
 • آل احمد به مثابه سوءتفاهم

  آل احمد به مثابه سوءتفاهم (نقدی بر آراء جواد طباطبایی درباره جلال آل احمد) جوادکریمی/ رضا احمدی وند فایل ...

  آل احمد به مثابه سوءتفاهم (نقدی بر آراء جواد طباطبایی درباره جلال آل احمد) جوادکریمی/ رضا احمدی وند فایل پی دی اف:آل احمد به مثابه سوءتفاهم شبحِ آل احمد را در دوردست­ها جستجو نکنیم. شبح آل احمد همین­ ...

  بیشتر بخوانید
 • ضد زیبایی شناسی

  ضد زیبایی ­شناسی (جستاری درباره تزهای مارکس دربارۀ فویرباخِ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زی ...

  ضد زیبایی ­شناسی (جستاری درباره تزهای مارکس دربارۀ فویرباخِ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی ما خوب می دانیم که هنر ناب و هنر پوچ هردو یکی است. و بنیادگرایی زیبایی­شناختی ترفند ...

  بیشتر بخوانید