جنسیت
  • چرا جنسیت کار است؟

    چرا جنسیت کار است؟ سیلویا فدریچی ترجمه: طلیعه حسینی فایل پی دی اف:چرا جنسیت کار است جنسیت همان خلاصی از ا ...

    چرا جنسیت کار است؟ سیلویا فدریچی ترجمه: طلیعه حسینی فایل پی دی اف:چرا جنسیت کار است جنسیت همان خلاصی از انضباط فرآیند کار است که به ما داده می‌شود. متمم ضروری روزمرگی و انضباط خشک هفته‌ی کاری است. مجو ...

    بیشتر بخوانید