جفری گورر
  • هرزه‌نگاری مرگ

    هرزه‌نگاری مرگ جفری گورر شروین طاهری – رضا اسکندری فایل پی دی اف : هرزه نگاری مرگ تولد، هم‌خوابگی و مرگ ه ...

    هرزه‌نگاری مرگ جفری گورر شروین طاهری – رضا اسکندری فایل پی دی اف : هرزه نگاری مرگ تولد، هم‌خوابگی و مرگ هنگامی که مستقیم برسر اصل مسئله بروی، اینها تنها حقایق هستند؛ تولد، هم‌خوابگی و مرگ.   تی اس الی ...

    بیشتر بخوانید