تیموتی برنن
  • کار و منطق انتزاعی

    کار و منطق انتزاعی (1) گفتگوی تیموتی برنن[1] با موشه پوستون[2] شروین طاهری فایل پی دی اف :کار و منطق انتز ...

    کار و منطق انتزاعی (1) گفتگوی تیموتی برنن[1] با موشه پوستون[2] شروین طاهری فایل پی دی اف :کار و منطق انتزاعی پس از  چاپ کتاب در سال 1993 ،" زمان ، کار و سلطه اجتماعی "[3] موشه پوستون ارزیابی های ستایش ...

    بیشتر بخوانید