1 (2)
دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان  نوشتۀ دبرا نیلز ترجمۀ هادی خردمندپور فایل پی دی…