شکوفه غفاری
 • داوود امدادیان

  داوود امدادیان شکوفه غفاری درختانی عظیم چون کوه، گاه در خاکستری‌های رنگی و گاه با رنگ‌هایی درخشان همچون ص ...

  داوود امدادیان شکوفه غفاری درختانی عظیم چون کوه، گاه در خاکستری‌های رنگی و گاه با رنگ‌هایی درخشان همچون صخره‌هایی که در بازی نور و سایه بافت نرمی را به رخ می‌کشند، بافتی از جنس برگ؛ برگ‌هایی انباشته ب ...

  بیشتر بخوانید
 • “سرزمین خالی از سکنه”

  "سرزمین خالی از سکنه" چیدمانی از: کریستین بولتانسکی شکوفه غفاری فایل پی دی اف : سرزمین خالی از سکنه سی تن ...

  "سرزمین خالی از سکنه" چیدمانی از: کریستین بولتانسکی شکوفه غفاری فایل پی دی اف : سرزمین خالی از سکنه سی تن لباس انباشته برهم، در فقدان بدن هایی که آنها را ترک کرده اند، در تداعی کسی که نیست، در جای خال ...

  بیشتر بخوانید
 • هنر ورای تماشاگری

  هنر ورای تماشاگری  نوشته‌ی بوریس گرُیس[1] ترجمه‌ی شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی دی اف : هنر ورای تماش ...

  هنر ورای تماشاگری  نوشته‌ی بوریس گرُیس[1] ترجمه‌ی شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی دی اف : هنر ورای تماشاگری به‌طورسنتی، هنر تحت رژیم زیباشناختی توسعه یافت. این رژیم را می‌توان به این شکل توصیف کرد: ...

  بیشتر بخوانید
 • بتی

  "بتی" شکوفه غفاری فایل پی دی اف : بتی "بتی"،  دختری که روی از ما و دوربین برگردانده، نقاشی رنگ‌روغنی اثر ...

  "بتی" شکوفه غفاری فایل پی دی اف : بتی "بتی"،  دختری که روی از ما و دوربین برگردانده، نقاشی رنگ‌روغنی اثر گرهارد ریشتر به سال 1988 است، بازنمایی عکسی که 10 سال قبل از دخترش گرفته بود(تصویر1). اثری در س ...

  بیشتر بخوانید
 • زبان پرندگان

  زبان پرندگان شکوفه غفاری "زبان پرندگان" اثری است با کیفیت چند معنایی و چند لایه، تشکیل شده از: مکعبی ساخت ...

  زبان پرندگان شکوفه غفاری "زبان پرندگان" اثری است با کیفیت چند معنایی و چند لایه، تشکیل شده از: مکعبی ساخته شده از خاکستر و رزین، کتاب های سربی انباشته بر هم، صندلی های شکسته و در نهایت بال های سربی گس ...

  بیشتر بخوانید