زیباشناسی مارکسیستی
  • ضد زیبایی شناسی

    ضد زیبایی ­شناسی (جستاری درباره تزهای مارکس دربارۀ فویرباخِ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زی ...

    ضد زیبایی ­شناسی (جستاری درباره تزهای مارکس دربارۀ فویرباخِ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی ما خوب می دانیم که هنر ناب و هنر پوچ هردو یکی است. و بنیادگرایی زیبایی­شناختی ترفند ...

    بیشتر بخوانید