رضا اسکندری
 • تاریخ

  تاریخ آنتونیو گرامشی رضا اسکندری   تمامی کنش‌هایتان را و ذره‌ذره ایمان‌تان را به زندگی بسپارید. بهتر ...

  تاریخ آنتونیو گرامشی رضا اسکندری   تمامی کنش‌هایتان را و ذره‌ذره ایمان‌تان را به زندگی بسپارید. بهترین توان خود را، مشتاقانه و بی‌غرض به زندگی ببخشید. خودتان را، این موجودات زنده‌ای که شما هستید ...

  بیشتر بخوانید
 • باشد که قندانت را دزد ببرد!

  باشد که قندانت را دزد ببرد! یادداشتی بر فیلم «قندون جهیزیه» ع. ج. روفوس 1) هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت ...

  باشد که قندانت را دزد ببرد! یادداشتی بر فیلم «قندون جهیزیه» ع. ج. روفوس 1) هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می‌دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می‌کند. «قندون جهیزی ...

  بیشتر بخوانید