120994_4227950
هیجان
۱۸ فروردین ۱۳۹۶
هیجان میک پاور و تیم دالگلیش[۱] سارا اسکندری فایل پی دی اف : هیجان هیجان چیست؟…
gender4
نظریات شناختی در باب اختلال هیجانی
۰۶ آذر ۱۳۹۵
نظریات شناختی در باب اختلال هیجانی میک پاور[۱] و تیم دالگلیش[۲] سارا اسکندری پی دی اف…