Portrait by Sassan Nasiri, Oil on Canvas, 2009
تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی : آیدین آغداشلو
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی : آیدین آغداشلو نویسنده: سهراب نبی پور متن پی…
شفاعت فرشتگان
انهدام در آثار آیدین آغداشلو
۱۲ دی ۱۳۹۴
انهدام در آثار آیدین آغداشلو نسرین جعفری   ” درد بی درمان پایان وجود همانند زهری…