آنتونیو گرامشی
  • تاریخ

    تاریخ آنتونیو گرامشی رضا اسکندری   تمامی کنش‌هایتان را و ذره‌ذره ایمان‌تان را به زندگی بسپارید. بهتر ...

    تاریخ آنتونیو گرامشی رضا اسکندری   تمامی کنش‌هایتان را و ذره‌ذره ایمان‌تان را به زندگی بسپارید. بهترین توان خود را، مشتاقانه و بی‌غرض به زندگی ببخشید. خودتان را، این موجودات زنده‌ای که شما هستید ...

    بیشتر بخوانید