مقاله159
 • مارکس و انگلس و شیمیدان سرخ

  مارکس و انگلس و شیمــیدان ســـرخ مـیـــراثِ از یاد رفــــتـۀ کارل شـــؤرلمــر ایان  آنـگــــس تـرجــ ...

 • موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه

  موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه نوشته: کارول دانکن و آلن والاش ...

 • دیالکتیک و انقلاب:تروتسکی ، لنین و لوکاچ

  دیالکتیک و انقلاب:تروتسکی ، لنین و لوکاچ نویسنده: میشل لووی     علی ذوالقدر فایل پی دی اف:دیالکتیک و ...

 • رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس

  رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس گردآوری و تدوین: م. صالحی[۱] فایل پی دی اف : ...

 • منطق حقانیت زیباشناختی برابر

  «منطق حقانیت زیباشناختی برابر» بوریس گرُیس مترجمان: شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی دی اف :منطق حق ...

 • لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری

  لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری[۱] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف :لوکاچ و نقد دیالکتیکی ...

 • بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری

  بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری و نسبت آن با استبداد با نگاهی به سوگ سیاوش[i] نوشت ...

 • والتر بنیامین و نظریه هنر

  والتر بنیامین و نظریه هنر هاوارد کیگیل ترجمه مردوخ پناهی فایل پی دی اف:والتر بنیامین و نظریۀ هنر پژو ...

 • رمانتیسیم ، مارکسیسم و مذهب در ” اصل امید ” ارنست بلوخ

  رمانتیسیم ، مارکسیسم و مذهب در ” اصل امید ” ارنست بلوخ[۱] نویسنده : میشل لووی ترجمه : شروین طاهری فا ...

 • مسیحیت انقلابی

  مسیحیت انقلابی فریدریش انگلس و آؤفهبونگِ دین رولـند  بـؤر  ترجمه و تحشیه از  هـادی خـردمـندپـور  فای ...

 • پست‌های بیشتری را نمایش بده