مقاله162
 • نگاه کنید، ستاره ­ی یوتوپیا می­ درخشد

  نگاه کنید، ستاره­ ی یوتوپیا می ­درخشد جان هالووی  مبین رحیمی فایل پی دی اف: ستاره یوتوپیا این روزها، ...

 • نقاشی نوگرای ایران؛ میان مقاومت و تسلیم

  نقاشی نوگرای ایران؛ میان مقاومت و تسلیم علی گلستانه فایل پی دی اف:نقاشی نوگرای ایران؛میان مقاومت توض ...

 • آزمون فرم؛ به بهانه‌ی نمایش آثار تونی کرَگ در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

  آزمون فرم؛ به بهانه‌ی نمایش آثار تونی کرَگ در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران نوشته‌ی علی گلستانه فایل پی ...

 • مارکس و انگلس و شیمیدان سرخ

  مارکس و انگلس و شیمــیدان ســـرخ مـیـــراثِ از یاد رفــــتـۀ کارل شـــؤرلمــر ایان  آنـگــــس تـرجــ ...

 • موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه

  موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه نوشته: کارول دانکن و آلن والاش ...

 • دیالکتیک و انقلاب:تروتسکی ، لنین و لوکاچ

  دیالکتیک و انقلاب:تروتسکی و لنین و لوکاچ نویسنده: میشل لووی    ترجمه: علی ذوالقدر فایل پی دی اف : دی ...

 • رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس

  رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس گردآوری و تدوین: م. صالحی[۱] فایل پی دی اف : ...

 • منطق حقانیت زیباشناختی برابر

  «منطق حقانیت زیباشناختی برابر» بوریس گرُیس مترجمان: شکوفه غفاری و علی گلستانه فایل پی دی اف :منطق حق ...

 • لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری

  لوکاچ و نقد دیالکتیکی از سرمایه‌داری[۱] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف :لوکاچ و نقد دیالکتیکی ...

 • بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری

  بازخوانی سوگ در اندیشه اسطوره­ای- سیاسی ایرانشهری و نسبت آن با استبداد با نگاهی به سوگ سیاوش[i] نوشت ...

 • پست‌های بیشتری را نمایش بده