محمد زرینه
 • مسئله ایبسن با نورا

  مسئله ایبسن با نورا نویسنده: مایکل .سی.وایزمن مترجم: محمد زرینه تلخیص و ترجمه از مقاله: نورا به‌مثابه عرو ...

  مسئله ایبسن با نورا نویسنده: مایکل .سی.وایزمن مترجم: محمد زرینه تلخیص و ترجمه از مقاله: نورا به‌مثابه عروسکی درخانه عروسک هنریک ایبسن فایل پی دی اف : مسئله ایبسن با نورا در خانه عروسک هنریک ایبسن حضور ...

  بیشتر بخوانید
 • سینما به‌مثابه تجربه فلسفی

  سینما به‌مثابه تجربه فلسفی آلن بدیو مترجم :محمد زرینه فایل پی دی اف : سینما به مثابه تجربه ای فلسفی سینما ...

  سینما به‌مثابه تجربه فلسفی آلن بدیو مترجم :محمد زرینه فایل پی دی اف : سینما به مثابه تجربه ای فلسفی سینما دارای رابطه‌ای منحصربه‌فرد با فلسفه است: می‌توانیم بگوییم مشاهده‌ای فلسفی است. دو پرسش سر برمی ...

  بیشتر بخوانید
 • جمهوری سکوت

  جمهوری سکوت ژان پل سارتر برگردان: فرشاد نوروزی – محمد زرینه مواجه سارتر با واژگان همواره نه بر سیاق تحلیل ...

  جمهوری سکوت ژان پل سارتر برگردان: فرشاد نوروزی – محمد زرینه مواجه سارتر با واژگان همواره نه بر سیاق تحلیل گزاره که بر تنسیق خاستگاه اگزیستانسیالیستی عبارات استوار است و از اینرو باید آثار وی را نه در ...

  بیشتر بخوانید
 • فلسفه-فیلم چیست؟

  فلسفه-فیلم چیست؟ فیلیسیتی کلمن مترجم : محمد زرینه فلسفه-فیلم چیست؟ فلسفه فیلم با حرکت ،صدا-تصویر آغاز میگ ...

  فلسفه-فیلم چیست؟ فیلیسیتی کلمن مترجم : محمد زرینه فلسفه-فیلم چیست؟ فلسفه فیلم با حرکت ،صدا-تصویر آغاز میگردد. اهمیت مشخص ساختن این محدوده بسی بسیار فراتر از تجربیات دانشگاهی و تکنیکی است. انواع متفاوت ...

  بیشتر بخوانید
 • تفسیرهای تازه از سرمایه

  تفسیرهای تازه از سرمایه[i] ژاک بیده شروین طاهری،محمد زرینه سرمایه (کاپیتال) یک نظریه اقتصادی را طرح می‌کن ...

  تفسیرهای تازه از سرمایه[i] ژاک بیده شروین طاهری،محمد زرینه سرمایه (کاپیتال) یک نظریه اقتصادی را طرح می‌کند. با این حال می‌خواهم با ارجاع به مسیری که از آثار فلاسفه می‌گذرد باز تفسیری از آن را دنبال کن ...

  بیشتر بخوانید