9b146c_34001ee597ef4949b6226912fa736519~mv2
لـوکـاچ، شـرح حـال و رئـالـیـسـمـش
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
لـوکـاچ، شـرح حـال و رئـالـیـسـمـش نویسنده: توفان آراز  فایل پی دی اف:لوکاچ،شرح حال و رئالیسمش دیـکـتـاتـوری…
e0dc697d985149fa18267bbed11d830b
هستی شناسی انتقادی لوکاچ و رئالیسم انتقادی
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
هستی شناسی انتقادی لوکاچ و رئالیسم انتقادی[۱] ماریو دوایر- ژوآ لئوناردو مدیروس[۲] شروین طاهری فایل پی…
index (4)
رئالیسم انتقادی و فراسویش : دیالکتیک روی باسکار
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
رئالیسم انتقادی و فراسویش : دیالکتیک روی باسکار[۱] آلکس کالینیکوس شروین طاهری فایل پی دی اف…