هیتلر
  • هیتلر می تازد

    هیتلر می‌تازد[i] نویسنده : ارنست بلوخ مترجم : شروین طاهری   ارنست بلوخ به قدرت رسیدن نازی‌ها و تغییر در ت ...

    هیتلر می‌تازد[i] نویسنده : ارنست بلوخ مترجم : شروین طاهری   ارنست بلوخ به قدرت رسیدن نازی‌ها و تغییر در ترکیب طبقات اجتماعی در آلمان را به دنبال شکست انقلاب آلمان ، ازنظر می‌گذراند : در ابتدا ما با بی ...

    بیشتر بخوانید