هنر
  • مارکسیسم و شعر

    مارکسیسم و شعر[1] ارنست بلوخ شروین طاهری فایل پی دی اف:مارکسیسم و شعر ارنست بلوخ ( 1885-1977 ) درمیانه گذ ...

    مارکسیسم و شعر[1] ارنست بلوخ شروین طاهری فایل پی دی اف:مارکسیسم و شعر ارنست بلوخ ( 1885-1977 ) درمیانه گذرگاه سیاسی پیچیده و متناقضی زندگی می کرد. او شیوه ی غیر ارتودکس مارکسیستی اش را براساس تاثیرات ...

    بیشتر بخوانید