Thesis11
فراروی از فلسفه به روش شناسی انقلابی
۰۹ دی ۱۳۹۸
فراروی از فلسفه به روش شناسی انقلابی                                                                                     مجید صالحی فایل پی دی اف:فراروی از فلسفه…
screen-shot-2014-03-26-at-11-58-21-am
ضد زیبایی شناسی
۰۳ مرداد ۱۳۹۸
ضد زیبایی ­شناسی (جستاری درباره تزهای مارکس دربارۀ فویرباخِ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی…