قدرت الله عاقلی
  • کلیشه‌ی کاربردی

    کلیشه‌ی کاربردی نقدی بر نمایشگاه قدرت الله عاقلی در گالری ساربان مهسا تهرانی مجسمه‌سازی ایران تاریخ چندان ...

    کلیشه‌ی کاربردی نقدی بر نمایشگاه قدرت الله عاقلی در گالری ساربان مهسا تهرانی مجسمه‌سازی ایران تاریخ چندان طولانی‌ای ندارد، هنرمندان فعال در این زمینه از زمان قاجار و بعدتر از آن مدرسه‌ی کمال‌الملک تعد ...

    بیشتر بخوانید