فلسفه آلمانی،فردریش نیچه
  • فریدریش نیچه

    فریدریش نیچه نویسنده : رابرت ویکس ترجمه : بهزاد کورشیان فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی اواخر قرن نوزدهم میلاد ...

    فریدریش نیچه نویسنده : رابرت ویکس ترجمه : بهزاد کورشیان فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی اواخر قرن نوزدهم میلادی، کسی که ساختار های مسیحیت و اخلاق سنتی را با چالش ها ی بنیادین مواجه ساخت. او باوری عمیق به ز ...

    بیشتر بخوانید