Leon-Trotsky-008
ضد زیبایی ­شناسی (۳)
۲۹ فروردین ۱۳۹۹
ضد زیبایی ­شناسی (۳) (روس: تروتسکی) جواد کریمی فایل پی دی اف:ضد زیبایی شناسی ۳ تروتسکی:…
download
ضد زیبایی شناسی(۲)
۰۵ فروردین ۱۳۹۹
ضدزیبایی شناسی(۲) (روس: بلینسکی، چرنیشفسکی و پلخانف ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی اف:ضد…
screen-shot-2014-03-26-at-11-58-21-am
ضد زیبایی شناسی
۰۳ مرداد ۱۳۹۸
ضد زیبایی ­شناسی (جستاری درباره تزهای مارکس دربارۀ فویرباخِ) جواد کریمی/رضا احمدی وند فایل پی دی…
GIORGIO-AGAMBEN
فقدان- بی‌بهرگی به مثابه یک شأن
۰۷ اسفند ۱۳۹۷
فقدان- بی‌بهرگی به مثابه یک شأن[۱]  جورجو آگامبن  مهدی قادرنژاد حمامیان فایل پی دی اف:فقدان همانند…
brand.peg.weiser.2017
فمینیسم و زیبایی شناسی
۱۸ آذر ۱۳۹۷
فمینیسم و زیبایی شناسی پگ برند[۱] سارا اسکندری فایل پی دی اف:فمینیسم و زیبایی شناسی تفکیک…