تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت (3)
05 اردیبهشت 1399
تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت ( بـخـش سـوّم ) نویسنده: تـوفـان آراز فایل پی دی اف:تعهد سیاسی برشت…
تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت (2)
20 اسفند 1398
تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت ( بـخـش دوّم ) نویسنده: تـوفـان آراز فایل پی دی اف:تعهد سیاسی برشت…
تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت (1)
03 اسفند 1398
تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت (بخش نخست) نویسنده: توفان آراز فایل پی دی اف: تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت مـن…
گوته : بورژوایی ناراضی
27 تیر 1397
گوته : بورژوایی ناراضی   والتر بنیامین شروین طاهری فایل پی دی اف: گوته هنگامی‌که ولفگانگ…
تنها شده
14 آبان 1395
تنها شده فردریش نیچه برگردان: فرشاد نوروزی     کلاغ ها بانگ سردادند و بر فراز…
اگر کوسه ها آدم بودند…
05 دی 1394
اگر کوسه ها آدم بودند… نوسنده : برتولت برشت برگردان از متن آلمانی : فرشاد نوروزی…