روانشناسی
  • ناهشیار

    ناهشیار نویسنده : زیگموند فروید مترجم : سارا اسکندری از دانش روان تحلیلی آموخته ایم که ماهیت فرآیند سرکوب ...

    ناهشیار نویسنده : زیگموند فروید مترجم : سارا اسکندری از دانش روان تحلیلی آموخته ایم که ماهیت فرآیند سرکوب، خاتمه دادن و از بین بردن انگاره بازنمایی شده یک غریزه نیست بلکه جلوگیری از هشیار شدن آن است. ...

    بیشتر بخوانید