ادبیات
 • نوشتن نتیجه‌ی چیزی ژرف‌تر است

  نوشتن نتیجه‌ی چیزی ژرف‌تر است جان برجر ترجمه‌ی علی گلستانه حدود هشتاد سال است که می‌نویسم. در ابتدا نامه ...

  نوشتن نتیجه‌ی چیزی ژرف‌تر است جان برجر ترجمه‌ی علی گلستانه حدود هشتاد سال است که می‌نویسم. در ابتدا نامه می‌نوشتم و سپس شعر و خطابه؛ بعدتر داستان و مقاله و کتاب. حالا یادداشت می‌نویسم. کنش نوشتن برای ...

  بیشتر بخوانید
 • آفتاب گردان

  آفتاب گردان سهراب نبی پور امروز تن بی رنگ خورشید به سفیدی می زد. و جهان در برابر پایانش شاخه می گرفت. دیگ ...

  آفتاب گردان سهراب نبی پور امروز تن بی رنگ خورشید به سفیدی می زد. و جهان در برابر پایانش شاخه می گرفت. دیگر میان کوچه ها و درخت ها فاصله و فرقی نبود جز آن که یکی در گستره ی صلب تری رشد می کرد. شکاف میا ...

  بیشتر بخوانید
 • از «چرا نوشتن؟»

  از «چرا نوشتن؟» جان آپدایک برگردان : رضا اسکندری [...] چرا نوشتن؟ به همین سیاق می‌شود پرسید چرا پرچ کردن؟ ...

  از «چرا نوشتن؟» جان آپدایک برگردان : رضا اسکندری [...] چرا نوشتن؟ به همین سیاق می‌شود پرسید چرا پرچ کردن؟ چون اتفاقات متعددی هستند که باعث می‌شوند سر و کارمان به پرچ‌کاری بیفتند، و مهم‌تر از آن اینکه ...

  بیشتر بخوانید
 • جادوی منطقی

  جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل می زد. غل غل می کرد و حباب می زد , و ...

  جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل می زد. غل غل می کرد و حباب می زد , و هر از گاهی حبابی تا حد انفجار رشد می کرد. رشد می کرد و می ترکید. می ترکید , می پاشید. دیگی بود ...

  بیشتر بخوانید
 • اگر کوسه ها آدم بودند…

  اگر کوسه ها آدم بودند... نوسنده : برتولت برشت برگردان از متن آلمانی : فرشاد نوروزی       | یادداشت داستان ...

  اگر کوسه ها آدم بودند... نوسنده : برتولت برشت برگردان از متن آلمانی : فرشاد نوروزی       | یادداشت داستان کوتاه اگر کوسه ها آدم بودند (1948) اثر برتولت برشت به موضوع جور و ستم دولت ها بر مردم پرداخته ...

  بیشتر بخوانید