ادبیات
 • آفتاب گردان

  آفتاب گردان سهراب نبی پور امروز تن بی رنگ خورشید به سفیدی می زد. و جهان در برابر پایانش شاخه می گرفت. دیگ ...

  آفتاب گردان سهراب نبی پور امروز تن بی رنگ خورشید به سفیدی می زد. و جهان در برابر پایانش شاخه می گرفت. دیگر میان کوچه ها و درخت ها فاصله و فرقی نبود جز آن که یکی در گستره ی صلب تری رشد می کرد. شکاف میا ...

  بیشتر بخوانید
 • از «چرا نوشتن؟»

  از «چرا نوشتن؟» جان آپدایک برگردان : رضا اسکندری [...] چرا نوشتن؟ به همین سیاق می‌شود پرسید چرا پرچ کردن؟ ...

  از «چرا نوشتن؟» جان آپدایک برگردان : رضا اسکندری [...] چرا نوشتن؟ به همین سیاق می‌شود پرسید چرا پرچ کردن؟ چون اتفاقات متعددی هستند که باعث می‌شوند سر و کارمان به پرچ‌کاری بیفتند، و مهم‌تر از آن اینکه ...

  بیشتر بخوانید
 • جادوی منطقی

  جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل می زد. غل غل می کرد و حباب می زد , و ...

  جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل می زد. غل غل می کرد و حباب می زد , و هر از گاهی حبابی تا حد انفجار رشد می کرد. رشد می کرد و می ترکید. می ترکید , می پاشید. دیگی بود ...

  بیشتر بخوانید
 • اگر کوسه ها آدم بودند…

  اگر کوسه ها آدم بودند... نوسنده : برتولت برشت برگردان از متن آلمانی : فرشاد نوروزی       | یادداشت داستان ...

  اگر کوسه ها آدم بودند... نوسنده : برتولت برشت برگردان از متن آلمانی : فرشاد نوروزی       | یادداشت داستان کوتاه اگر کوسه ها آدم بودند (1948) اثر برتولت برشت به موضوع جور و ستم دولت ها بر مردم پرداخته ...

  بیشتر بخوانید