N83225961-72873088
اخوان ثالث شاعر شکست
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
اخوان ثالث شاعر شکست مجتبی شریفی فایل پی دی اف:اخوان ثالث شاعر شکست مهدی اخوان ثالث…
136
مواضع جانبدارانه زیر چتر ملّی‌گرایی
۲۰ آذر ۱۳۹۹
مواضع جانبدارانه زیر چتر ملّی‌گرایی [به بهانهٔ صحبت‌های اخیر بهرام بیضائی دربارهٔ نسبت روشنفکران چپ با…
602x338_cmsv2_fead35e9-6b47-509b-b845-b26cf8da5133-4620940
بحثی درباره سوسیال دموکراسی و برنی ساندرز
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
بحثی درباره سوسیال دموکراسی و برنی ساندرز مجید صالحی فایل پی دی اف:بحثی درباره سوسیال دموکراسی…